CJENIK ZA HIPERTERMIČKU KOMORU

hipertermicka-komora

Tretman u hipertermičkoj komori i ozon terapijom

Cijena tretmana = 600,00 kn 

Paket od 3 tretmana = 1400,00 kn
Paket od 6 tretmana = 2400,00 kn